Home
2/4
JBD Advies helpt ondernemers en gemeentes bij onderlinge conflicten
3/4
Juridische kennis inzetten om ondernemers en gemeentes te helpen
4/4
JBD Advies zet
juridische taal om
in Tips & Advies
De website van JBD Advies is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en cliënten van JBD Advies. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. JBD Advies geeft echter onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website.

Voor de nieuwsrubriek en het nieuwsarchief geldt dat de inhoud van de berichten haar actualiteit inmiddels kan hebben verloren.

JBD Advies is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.Mocht een belangstellende of cliënt informatie gebruiken van onze website dan geschiedt dat op eigen risico.Ook links en de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze disclaimer. JBD Advies aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites van derden.JBD Advies aanvaardt in elk geval geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent advisering en bemiddeling is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van JBD Advies.