WOZ:
Indienen van bezwaar en/of instellen van beroep bij de rechtbank of hoger beroep bij het gerechtshof tegen de opgelegde WOZ-beschikking/OZB-aanslag, wanneer u de WOZ-waarde van uw winkelpand of kantoorpand te hoog acht.