Handhaving:
Verzoeken om handhaving, bekijken handhaafbare regels
Indiening zienswijzen, bezwaar, verzoek om voorlopige voorziening, beroep en hoger beroep indien bestuursdwang of last onder dwangsom wordt opgelegd als sanctiemiddel
Begeleiding bij handhavingprocedures