Bouwen en wonen:
De aanvraag en begeleiding van de procedure voor alle benodigde vergunningen
Juridische en bestuurlijke begeleiding van een bouwproject, vanaf de allereerste plannen tot aan de oplevering
Onderzoek naar de mogelijkheden van de plannen op haalbaarheid.
Gesprekken met ondernemers en ambtenaren of bestuurders om uw plan te laten slagen
Bezwaar of beroep bij onenigheid met de beslissing van de overheid