Bestemmingsplannen:
Onderzoek naar realiseerbaarheid van plannen
Verzorgen van aanvragen van omgevingsverguningen of aanpassing van het bestemmingsplan en het beoordelen van anterieure overeenkomsten
U vertegenwoordigen in beroepsprocedures, indien u het niet eens bent met wijziging van bestemmingsplannen
In geval van planschade voor u de procedure begeleiden zodat u -- indien mogelijk -- uw schade maximaal vergoed krijgt